GDPR

Kedves Partnereink,

Felhívjuk figyelmüket az adatkezeléssel kapcsolatos változásokra: Európai Uniós szabályozás következtében 2018. május 25-től módosulnak a magánszemélyekre vonatkozó adatkezelési folyamatok. Ezek a változások az Önök adatainak védelmét szolgálják, ami nekünk, a Fortem Pack Kft-nek kiemelten fontos, hiszen az Önök elégedettsége, adatainak biztonsága a tét.

Kérjük, hogy nyilatkozatával segítse munkánkat az Ön gyors és pontos kiszolgálása érdekében. Amennyiben nem járul hozzá adatainak a Fortem Pack Kft. általi kezelésére, úgy minden egyes vásárlás vagy ügyfélszolgálati folyamat során újra és újra kérnünk kell telefonszámát és e-mail címét, melyek a kiszállítás és az esetlegesen felmerült kérdések megválaszolása során szükségesek, ugyanis az új rendelkezés szerint ezek az adatok nem tárolhatók az adat tulajdonosának beleegyezése nélkül. Nyilatkozata nélkül az adatait a sikeres szállítást követően kötelező jelleggel ki kell törölnünk a rendszerünkből.

A GDPR elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Fortem Pack Kft. a megadott elérhetőségeire a vásárlásáról, a termék(ek) szállításáról, hasznos termék információkról értesítést küldjön.

 

Adatkezelési tájékoztató:

A Fortem Pack Kft. (1164 Budapest, Tóköz utca 64., cégjegyzékszám: 01-09-951789, email: rendeles@fortempack.hu, tel: 06-30/242-5868), mint adatkezelő (a továbbiakban: Fortem Pack) a partnereit (a továbbiakban: Partnerek) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény és a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) szerint a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelések) az alábbiak szerint tájékoztatja.

A Fortem Pack a jelen tájékoztató szerinti Adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által 2018. május 25-ig vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentette, és a nyilvántartás száma: NAIH-129338/2017. A Fortem Pack által kezelt Adatokhoz a Fortem Pack munkavállalói és a Fortem Pack által egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munka– vagy egyéb szerződésükből az irányadó jogszabályokból, a Fortem Packnál irányadó céges szabályozásból fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek. Az adatszolgáltatás önkéntes, és az Adatkezelések jogalapja az egyes adatkezelések tekintetében a partnerek által megadható előzetes és kifejezett hozzájárulásuk. A partnerek a jelen adatlapon megadott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják a fenti elérhetőségek bármelyikén. Egy hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Az adatokat a Fortem Pack az adminisztráció, vevőszolgálat és a vevő azonosítása és tájékoztatása céljából kezeli. A Fortem Pack a partnerek által megadott személyes adataikat az adatkezelési cél megszűnéséig, vagy az érintettek adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeli (attól függően, hogy melyik a korábbi) és ezt követően az adatok törlésére kerül sor. A Partnerek az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhetnek, kérelmezhetik a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, kérhetik adataik helyesbítését, kérhetik az adatkezelés korlátozását, illetve gyakorolhatják az adathordozhatósághoz való jogukat is.

Az Adatkezelő elérhetőségei: Fortem Pack Kft., 1164 Budapest, Tóköz utca 64., rendeles@fortempack.hu, tel: 06-30/242-5868. A Partnerek jogi sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie a Fortem Packkal, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a Partner ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz, vagy panasszal a NAIH-hoz fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a résztvevő dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefonszám: +36/1-3911-400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu. A Fortem Pack az egyes visszavonások feldolgozását – technikai okok miatt – 30 (harminc) napos átfutási idővel tudja vállalni. Az Adatkezeléssel kapcsolatos további információk közzététele a webshop (www.fortempack.hu) oldalon történik.