ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a GDPR-t is elfogadottnak tekintjük.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Fortem Pack Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a www.fortempack.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a jelen ÁSZF-ben, a továbbiakban együttesen: Felek. A jelen ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.fortempack.hu weboldalon keresztül történik.

Szolgáltató adatai:

Név: Fortem Pack Kft.

Székhely, levelezési cím: 1164 Budapest, Tóköz u. 64.

Vevőszolgálat, telephely: 2142 Nagytarcsa, Alsó Ipari krt. 8/F

Telefonszáma: 06/30-242-5868, 06-70/680-8157

E-mail cím: rendeles@fortempack.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-951789

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23076165-2-42

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-129338/2017

1. Az ÁFSZ hatálya, általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.fortempack.hu webcím alatt (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Valamint a jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

A Webáruházban a vásárlás elektronikus rendelés útján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben megadott módon.

A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a módosítások életbe lépésekor a már regisztrált Ügyfeleknek az oldalra történő belépéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához, illetve a megrendelés leadásához.

A megrendelés megküldését követően a Felek között létrejött szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, amire elsősorban elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között a megrendelt áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató iktatja, és annak létrejöttét követő öt évig megőrizni köteles.

Ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 2142 Nagytarcsa, Alsó Ipari körút 8/F

Vevőszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznap 9:00-15:00

Telefon: +36-70/680-8157

Internet cím: www.fortempack.hu

E-mail: rendeles@fortempack.hu

2. Regisztráció menete

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött. A termékek kosárba helyezése után az adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél felelőssége, hogy a valóságnak megfelelő adatokat adja meg a regisztráció során. A Weboldalon történő regisztrációjával az Ügyfél feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy jelen ÁSZF, továbbá a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

Az Ügyfél által tévesen, illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli a Szolgáltatót. Ugyanígy a Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból fakadó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, illetve illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik, a Szolgáltató hibáján kívül. Az Ügyfél által korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Beállítások linkre kattintást követően elérhető Adatok módosítása menüpontban van lehetőség. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért szintén semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés menete

A megvásárolandó áruk lényegi jellemzőit, tulajdonságait az áruk használatára vonatkozó alapvető utasításokat a konkrét árucikk tájékoztató oldaláról lehet megismerni. Szolgáltató teljesítése szerződésszerű, amennyiben a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz, melynek adatait a fent megadott elérhetőségeken találja.

Az áru vételára a kiválasztott termék mellett forintban feltüntetett összeg, ha nincs külön jelölve, az összeg az általános forgalmi adót már tartalmazza. Azonban a termékek vételára nem tartalmazza a szállítási költséget.

A Szolgáltató Weboldalról megrendelhető termékek vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja, az árváltoztatás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg hatályossá válik. Értelemszerűen a módosítás a már megrendelt áruk vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Ha a Szolgáltató gondossága ellenére hibás, téves ár kerül a Weboldalra, különös figyelemmel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, vagy rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás, téves áron szállítani. A Szolgáltató ilyen esetben felajánlhatja a helyes, valós áron történő megvásárlást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A Szolgáltató megrendelést a Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendelő adatai mezőket maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására a Webáruházban a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosár ikon használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár teljes tartalma módosítható, törölhető.

A rendelés bármely stádiumában az Ügyfélnek a megrendelés Szolgáltató részére történő elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

A szerződés akkor jön létre tehát, amely időponttól kezdve abból a Felekre nézve jogok és kötelezettségek származnak, ha a kereskedő a visszaigazolást követően egy újabb e-mailben (ez a gyakoribb) vagy például telefonon értesíti az ügyfelet a megrendelés teljesítéséről, a termék postára adásáról (a futárcégnek való átadásáról) vagy az üzlethelyiségben való átvétel lehetőségéről.

Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. A Felek között érvényes szerződés létrejötte

Az Ügyfél által elküldött megrendelés (ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját (megrendelés ID), a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail igazolja, hogy a Felek között érvényes szerződés jött létre.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, illetve 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazolást.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. Szállítási és fizetési feltételek

A szállítási díjakról és feltételekről a Megrendelés visszaigazolása után egyedi tájékoztatást küldünk minden kedves Ügyfelünknek.

Amennyiben az Ügyfél 16 óráig elküldi megrendelését, a raktáron lévő termékek kiszállítását a visszaigazolást követő 48 órán belül várhatja, amennyiben 16 óra után küldi megrendelését, 72 órán belül várhatja megrendelése kiszállítását.

A megrendelt terméket – az Ügyfél előzetes jelzése alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyein:

2142 Nagytarcsa, Alsó Ipari körút 8F.

A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban megjelölt teljesítési helyszínen teljesíti (szállítási cím).

6. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a természetes személy fogyasztókra vonatkoznak (a továbbiakban: Fogyasztó).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  1. a terméknek,
  2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele viszonylatában, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta. Valamint nem illeti meg elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján, illetve kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7. Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles határidőben eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF I. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikére a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben él elállási jogával, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt megküldi elállási szándékának bejelentését a Szolgáltató részére.

A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt árut/terméket a Szolgáltató ÁSZF I. pontjában feltüntetett címére késedelem nélkül, azonban legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának Szolgáltató általi kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített ellenszolgáltatást, vagyis a termék vételárát. A Szolgáltató visszatérítést jogosult  visszatartani, amíg a termék nem érkezeik vissza hozzá.

A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó felelős a termékben bekövetkezett olyan értékcsökkenésért, amely a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

8. Jótállás

A Szolgáltatót az általa értékesített termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv, valamint a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.  Illetve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási idő a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, illetve a termék jellegétől függően annak üzembe helyezésével kezdődik.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartamot ír elő.

Jótállás esetén az Ügyfelelt ugyanazon jogok illetik meg, mint a kellékszavatosságról szóló részben ismertettetek. Azonban az Ügyfelet nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

9. Szavatosság

Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél a termék átvételétől számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél nem gyakorolhatja. A nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén, a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a javítást vagy a cserét az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató magatartása adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

Az áru, vagy termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint –kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék javítását vagy cseréjét kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. rendelkezéseinek értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

10. Felelősség

Szolgáltató minden elvárható lépést megtesz azért, hogy a jelen portálon közölt információk és adatok pontosak legyenek feltöltésük időpontjában. Azonban a jelen portálon keresztül nyújtott információkért a Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül is bármikor módosításokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészében megszüntesse. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a portálon előforduló esetleges pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a portál használata, vagy használatra képtelen állapota, nem megfelelő működése, üzemzavara, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása folytán bekövetkező, illetve az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származó esetleges kárért, veszteségért, költségért.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói észrevételeit, vagy kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat

Cím: 2142 Nagytarcsa, Alsó Ipari körút 8F.

Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: H-P 9:00-15:00

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: H-P 9:00-16:00

E-mail: rendeles@fortempack.hu

 

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt lehetővé teszi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és a saját álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben Ügyfélnek átadja. A telefonon közölt szóbeli panasz esetén, azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg elküldi, illetve a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti, ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel mindenkor közli.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe, vásárlók könyve a Szolgáltató telephelyén elérhető.

Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 2017. szeptember